Joomla gallery by joomlashine.com

Minding Animals

 • Portal for menneske-dyr studier i Norden

  Under vår portal for studier av forholdt mennesker-dyr finner du flere nyheter, nyttige ressurser og oversikt over fagfeltet som studerer forholdet mellom mennesker og andre dyr i Norden.

  http://mindinganimals.no/index.php/menneske-dyr-portal

 • Fiskelykke (Trondheim 20. august)

  <flashrichtext version="1"> <textformat font="Verdana" size="10" color="734012" bold="false" italic="false" underline="false" url="" target="" align="left" leftMargin="0" rightMargin="0" indent="0" leading="2" blockIndent="0" kerning="false" letterSpacing="0" display="block">Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Årets konferanse finner sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim 20. august 2014 (Trondheim Spektrum, Hall H). Mer om konferansen ...)</textformat> </flashrichtext>

  http://dyreetikkonferansen.no/

Minding Animals Norge

Minding Animals Norge er en norsk avgreining av Minding Animals International. Minding Animals skal være en bro mellom akademia og aktivisme innenfor det tverrfaglige feltet som studerer forholdet mellom mennesker og dyr, miljøspørsmål inkludert.

Mer om Minding Animals...

Dyreetikkonferansen 2014

Dyreetikkonferansen 2014 er den tredje i rekken, og fant i år sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. Temaet denne gangen var "Fiskelykke". Dyreetikkonferansen fungerer hvert år som en møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Se opptakene på YouTube og Vimeo.

Utgangspunktet denne gangen var hvordan vi skal forholde oss til fisk. Hvis vi anser at dyr har egenverdi – hva betyr dette for hvordan vi ser på fisk? Skal vi forholde oss til fisk som vi forholder oss til andre dyr? Hvis fisk kan føle smerte – hvilke konsekvenser får dette for hvordan vi behandler dem? Representanter for ulike aktører relatert til fiskeri og havbruk belyste utfordringer knyttet til dyre- velferd og deltok i debatt.

Arrangører for konferansen var Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Minding Animals Norge, Rådet for dyreetikk og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Informasjon om Dyreetikkonferansen 2015 blir etterhvert publisert på konferansens egen nettside: www.dyreetikkonferansen.no

 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Intervju med vinneren av Minding Animals-legatet 2017

28-09-2017

Intervju med vinneren av Minding Animals-legatet 2017

Vinner av Minding Animals-legatet for 2017 heter Norun Pernell Haugen, og er mastergradsstudent i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider med en masteroppgave som skal forsvares mot slutten av høsten, og kommer til å presentere arbeidet sitt under årets forskningsseminar i regi av Minding Animals Norge den mandag 20. november (kl. 17.30-20.00, på Domus Nova, Oslo, seminarrom 770). MT: Du skriver om hvordan vi forholder oss til dyrs lidelse, bl.a....

Minding Animals-legatet

06-01-2017

Minding Animals-legatet

Minding Animals Norge sitt legat til fremme for Human-Animal Studies. Minding Animals-legatet gis til en student for arbeid med en bacheloroppgave med tema knyttet til Human-Animal Studies (relasjoner mellom mennesker og dyr). Studentens fagområde kan være innenfor samfunnsvitenskap eller humanistiske fag.  Søknadsfrist er 1. februar. Søknaden skal inneholde: Et kort sammendrag (ca. 500 ord) av tema, problemstilling og tilnærming. Send i tillegg din CV. Vinneren får et stipend på 5.000 kr., og mulighet til å...

Dyreetikkonferansen 2016

07-11-2016

Dyreetikkonferansen 2016

Velkommen til årets Dyreetikkonferanse på Litteraturhuset 23 november fra kl 10.00 til 15.00 I år er tema "Ekstrem forvandling: Avle alt alltid?" Hvor langt kan vi mennesker gå for å forme dyr etter våre ønsker og behov? Hvilke hensyn skal bestemme hvordan avl skjer? På Dyreetikkonferansen 2016 vil vi sette søkelyset på de etiske aspektene ved avlsarbeid. Vi vil ta for oss kjæledyr og produksjonsdyr, både til lands og til vanns. Vi...

Dokumentasjon av Dyreetikkonferansen 2015

02-11-2016

Dokumentasjon av Dyreetikkonferansen 2015

                                                                                                  Dyreetikkonferansen 2015 fant sted i Oslo og er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Om du ikke...

Dyreetikkonferansen 2015: Mor og barn i dyreriket

03-12-2015

Dyreetikkonferansen 2015: Mor og barn i dyreriket

Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Årets konferanse finner sted på Litteraturhuset i Oslo fredag 4. desember.  Etter et år i Trondheim, er Dyreetikkonferansen nå tilbake på Litteraturhuset i Oslo, der konferansen ble arrangert i 2012 og 2013. Det er gratis inngang, som tidligere – og i år også gratis lunsj.  Arrangører for konferansen er Minding...

Forskningsseminar: Mor og barn i dyreriket - menneskenes interaksjon

01-12-2015

Forskningsseminar: Mor og barn i dyreriket - menneskenes interaksjon

Velkommen til Minding Animals Norge sitt femte forskningsseminar! På Ås drives forskning som kan sette standard for hvordan mye av landbruket i Norge drives og også forvaltning av natur og ville dyr. I hvilken retning går landbruket og vårt forhold til andre dyr? Hvem er ansvarlig for at dyr vi som norske innbyggere påvirker har det bra? Tar vi hensyn til bånd mellom mor og barn hos husdyr som ku...

Høringssvar til pelsdyrutvalgets rapport

13-05-2015

Høringssvar til pelsdyrutvalgets rapport

Da pelsdyrutvalget leverte sin rapport ved årskiftet, var konklusjonen at flertallet gikk inn for en bærekraftig utvikling av næringen. Mindretallet anbefalte styrt avvikling. Rapporten har ligget ute til høring, som nå er avsluttet. Du kan lese MANs høringssvar her.  

Halvdagsseminar: Alternativ til dyreforsøk

22-04-2015

Halvdagsseminar: Alternativ til dyreforsøk

  Bruk av forsøksdyr er svært utbredt i forskningssammenheng. I en del tilfeller er dyrene helt avgjørende for vitenskap. Men finnes det egentlig alternativer, og hvor gode er de? Paneldebatt med Siri Martinsen (leder for NOAH), Per Holdt (professor i adferdsvitenskap ved HiOA) og Adrian Smith (tidl. professor i veterinærmedisin og sekretær i NORECOPA). Tid: Fredag 24. april kl.11-13 Sted: HiOA, Pilestredet 32, Lille auditorium, 1. etasje, ved kantinen Seminaret presenteres i samarbeid med Lunsjpåfyll...

Minding Animals-prisen 2015 tildelt Bergljot Børresen

22-04-2015

Minding Animals-prisen 2015 tildelt Bergljot Børresen

Den første Minding Animals-prisen, som består av et kunstverk og et diplom, ble delt ut under Dyreverndagen på DogA i Oslo. Prisen deles ut av Minding Animals Norge, som har som formål å fungere som en bro mellom akademia og aktivisme, og være en norsk arena for det tverrfaglige feltet som studerer forholdet menneske/dyr. I prisens statutter heter det at den “gis til en kandidat som på en utmerket måte har...

Second Call for Papers til konferanse

05-02-2015

Second Call for Papers til konferanse

Foto: Morten Tønnesen Konferansen "Animals in the Anthropocene: Human-animals relations in a changing semiosphere" skal arrangeres på Universitetet i Stavanger 17.-19. september 2015. Tidsfristen for innlevering av sammendrag/abstracts (for muntlige presentasjoner) er 1. mars 2015. "Athropocen" er et uttrykk som gjerne blir brukt om den nåværende geologiske epoken, på grunn av de omfattende endringene på jorda forårsaket av mennesket. Endringer i miljøet forandrer livsvilkår for dyr, men også vår oppfatning av dyr. Mange fagområder...

Dyreverndagen – billetter ute for salg

20-12-2014

Dyreverndagen – billetter ute for salg

  Dyreverndagen skal arrangeres for første gang 21. mars 2015 på DogA i Oslo. Planen er at dette skal bli et årlig arrangement, og Norges største event innen dyrevern. Ønsker du å være med ligger billettene nå ute for salg. Første del av arrangementet vil bistå av et inspirasjonsseminar, hvor bredden i dyrevernbevegelsen kommer fram gjennom bidrag fra en rekke forskjellige bidragsytere. Et særlig aktuelt eksempel er Ola Waagen, regissøren bak Brennpunkt-dokumentaren Pels....

Felles front mot pelsdyroppdrett – "Vi snur #ryggen til pels"

12-12-2014

Felles front mot pelsdyroppdrett – &quot;Vi snur #ryggen til pels&quot;

Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Nettverk for dyrs frihet og Minding Animals Norge deltar nå i en landsomfattende kampanje mot pelsdyroppdrett. Folk har mulighet til å vise sin støtte til kampanjen ved å legge ut bilder av seg selv på sosiale medier, hvor man snur ryggen til og ser over skulderen inn i kameraet. Innen 15. desember i år skal et offentlig utvalg som ble nedsatt for å evaluere...

Dag O. Hessen og Morten Tønnessen om pelsdyrhold i Fri tanke

22-11-2014

Dag O. Hessen og Morten Tønnessen om pelsdyrhold i Fri tanke

FOTO: Dyrevernalliansen, Iselin Linset Hauge   Dag O. Hessen og Morten Tønnessen utfordrer pelsdyrhold fra ulike akademiske ståsteder i artikkelen "– Et godt liv kan ikke realiseres i pelsdyrindustrien" i Fri tanke. Dag O. Hessen, professor i biologi, viser til forskning som sier at vi kan finne primærfølelsene hos mennesket også hos andre dyr. "Forskning på høyere pattedyr viser at de kan føle glede, sorg og lykke" uttaler Hessen. Han tror også at " [...]...

Dyreetikkonferansen 2014

19-11-2014

Dyreetikkonferansen 2014

Dyreetikkonferansen 2014 er den tredje i rekken, og fant i år sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. Temaet denne gangen var "Fiskelykke". Dyreetikkonferansen fungerer hvert år som en møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Se opptakene på YouTube og Vimeo. Utgangspunktet denne gangen var hvordan vi skal forholde oss til fisk. Hvis vi anser at dyr har egenverdi – hva betyr dette for hvordan vi ser...

Minding Animals Conference 3

15-08-2014

Minding Animals Conference 3

Minding Animals Conference 3 går av stabelen i januar 2015 i India. Fristene for å sende inn abstract og early bird-registreringen er i september.

"Utenfor sirkelen" - tekst til kunstutstilling

23-07-2014

&quot;Utenfor sirkelen&quot; - tekst til kunstutstilling

Denne teksten er skrevet på oppdrag fra kunstneren Jørund Aase Falkenberg, og inngikk i hans kunstutstilling "Utenfor sirkelen", som 6. mars til 15. juni ble vist vises på MUST - Stavanger Museum. Teksten er også tilgjengelig på kunstnerens hjemmeside (som tekst og i PDF). Falkenbergs utstilling var en av åtte som inngikk i den grunnlovsjubileum-relaterte utstillingen "Hvem eier historien? Makt, kunst og demokrati". ***   Utenfor sirkelen av Morten Tønnessen   Vår forståelse av dyr har endret...

CALL FOR PAPERS – Dyrene og døden

08-07-2014

CALL FOR PAPERS – Dyrene og døden

Tid: Fredag 5. september kl. 10-   Sted: Helga Engs hus (Blindern), Seminarrom U30   Minding Animals inviterer med dette til vårt årlige tverrfaglige forskningsseminar. Temaet i år er døden. Når dyrs død blir gjort til gjenstand for samfunnsdebatt, handler det oftest om regulering av smerten i dødsøyeblikket. Konkrete temaer inkluderer slaktetransport og mobile slakterier, bruken og effekten av bedøvelse o.l. før avliving og jegeres treffsikkerhet med gevær eller pil og bue. Vi ønsker...

Dyreverndagen: Seminar og prisutdeling for dyreverninteresserte

11-06-2014

Dyreverndagen: Seminar og prisutdeling for dyreverninteresserte

Neste år lanserer Minding Animals Norge et helt nytt dyrevernarrangement - Dyreverndagen. Vårt mål er at Dyreverndagen skal bli Norges største event innen dyrevern, og vi satser på å arrangere på årlig basis. Dyreverndagen skal bestå av seminar og fest med prisutdeling, og skal skape positiv oppmerksomhet og entusiasme rundt saken.

Opptak fra Dyreetikkonferansen 2013 lagt ut på nett

03-03-2014

Opptak fra Dyreetikkonferansen 2013 lagt ut på nett

Dyreetikkonferansen 2013 ute på nett. Tema var "Dyrs natur under press: Hvordan vi former dyrs natur i vårt bilde". Konferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for aktører som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd. Nå ligger opptakene fra konferansen ute på YouTube.

Gi en dyrevennlig julegave fra Minding Animals Norge

03-12-2013

Gi en dyrevennlig julegave fra Minding Animals Norge

  I anledning julen og vårt felles engasjement for dyr - menneskerelasjoner, kan MAN i år bidra med meningsfulle julegaver. Hvorfor ikke gi et medlemskap i MAN, eller dele kunnskap om et voksende fagfelt med en bok eller to om dyr i dagens samfunn?

Omtaler og anmeldelser av "Hvem er villest i landet her?"

15-10-2013

Omtaler og anmeldelser av &quot;Hvem er villest i landet her?&quot;

"Hvem er villest i landet her?" er redigert av leder for Minding Animals Norge Morten Tønnessen sammen med Guri Larsen og Ragnhild Sollund, og inneholder blant annet bidrag fra tidligere styremedlem Rune Ellefsen og Tønnessen selv. Her kan du lese omtaler av boken.  

Her kan du kjøpe "Hvem er villest i landet her?"

15-10-2013

Her kan du kjøpe &quot;Hvem er villest i landet her?&quot;

Boken "Hvem er villest i landet her?" – til salgs via MAN!  

MANs tredje forskningsseminar (Oslo 23. august 2013)

10-08-2013

MANs tredje forskningsseminar (Oslo 23. august 2013)

Det tredje årlige forskningsseminaret til Minding Animals Norge vil bli arrangert i Oslo (Domus Nova – St. Olavs plass 5, 5. etasje, seminarrom 540) fredag 23. august på dagtid (tidsramme gjøres kjent for påmeldte når arrangementet nærmer seg).

Intervju med Morten Tønnessen og utstilling ved Anne Helen Robberstad

29-04-2013

Intervju med Morten Tønnessen og utstilling ved Anne Helen Robberstad

Sjå intervju med Morten Tønnessen, leiar i Minding Animals Noreg og førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, frå videoinstallasjonen "Sårbar" ved kunstnar Anne Helen Robberstad. Intervjuet og videoinstallasjonen omhandlar relasjonar mellom mennesker og dyr, særleg bonde og husdyr, på Jæren og elles. 

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Følg oss på Twitter

Free business joomla templates